Spring naar hoofd-inhoud

De eerlijke neutrale getuige

Er zijn voor de ander en ‘helpen zonder te helpen’

Fair Witness = Respecteren, accepteren en not-caring

Je kunt er zijn voor de ander zonder dat je een waardeoordeel uitspreekt, zonder dat je ‘inbreekt’ en zegt wat de ander beter kan doen of laten.
Je respecteert en aanvaardt dat er is wat er is en er mag zijn wat zich aandient.

Fair Witness is een grondhouding die we kunnen innemen ten opzichte van anderen en onszelf. Het is de positie van een onpartijdige, eerlijke getuige. Deze houding is de basis bij het uitoefenen van NLP-interventies, bij het coachen.

Je creëert met fair witness een vertrouwens-betrokkenheid en je geeft ruimte aan de ander om zich zonder reserves te uiten over bijvoorbeeld zijn probleem, zijn (on)vermogens, zijn angsten, wensen, of verlangens.
Fair Witness = Respecteren, accepteren en not-caring.

Het innemen van een juiste fair witness-positie vergt een continu ‘wakker’ zijn:

  • Je bent en blijft bewust van het feit dat je niet kunt niet-communiceren en er dus altijd beïnvloeding plaatsvindt.
  • Je creëert en bewaakt een ‘gezonde’ grens tussen jou en de ander: je bent en blijft betrokken zonder emotioneel verbonden te zijn, zonder versmelting maar ook zonder muur. 
  • Je gaat er vanuit dat de ander zijn probleem mag hebben en er voor kan/mag kiezen om dit wel/niet te willen te oplossen (ecologie). Je zendt uit dat dit o.k. is.
  • Je houdt het veilig voor de ander: je accepteert wat iemand doet, denkt en voelt en je uit daar geen waardeoordeel over. Je blijft neutraal.
  • Je beseft dat als je nadrukkelijk wilt helpen (veranderen, oplossen) je een signaal afgeeft dat zegt: ‘Ik weet het beter, het is niet o.k. met je’.
  • Je insteek is: ‘de ander heeft een zelfoplossend vermogen, kan zichzelf helpen, …ik gids hem daarbij’.

De Fair Witness positie bewerkstelligt een niet-oordelende waarneming en helpt bij het vergaren van informatie door middel van een actieve en betrokken aanwezigheid. Dit vindt plaats binnen (en dankzij) een bewust gecreëerde veilige, niet-evaluerende omgeving. 
Kortom:  fair witness =  helpen zonder te ‘helpen’.

MvO