Spring naar hoofd-inhoud

Hoe eet een muis een olifant?

 

Soms komt iets, bijvoorbeeld een probleem of een doelstelling, zo groot over dat de moed je in de schoenen zinkt. Je weet niet hoe of waar aan te pakken…en je laat het op zijn beloop….met alle hinder van dien.

Een muis eet een olifant hapje voor hapje. Zo kun je ook een probleem of een doelstelling benaderen: het vaak ongrijpbare abstracte geheel specificeren, concreter maken en zo nodig opdelen. De NLP-methodiek om van abstract naar specifiek te gaan heet ‘downchunken’.

Downchunken

Downchunken heeft als doel de informatie te concretiseren of in stukjes op te delen. Als je ‘downchunkt’ ga je omlaag in de hiërarchie van abstractie, je wordt specifieker. 

Voorbeeld: ‘fiets’ is een downchunk van ‘vervoermiddel’. Als je verder downchunkt zijn ‘fietsbel’ en ‘zadel’ weer een downchunk van fiets.

Upchunken

Het kan ook zijn dat een veelheid aan gedetailleerde of specifieke informatie het grotere geheel vrijwel onzichtbaar maakt. Dan is het handig om de informatie in een groter of breder perspectief, meer abstract te kunnen zien: ‘upchunken’. 

Voorbeeld: ‘ ‘Ik zeg vaak ‘ja’ tegen iemand als ik eigenlijk ‘nee’ voel’. “ Ik ben nogal makkelijk om te praten”.  Als je deze uitspraken ‘upchunkt’, dus in een breder perspectief plaatst, zou je kunnen stellen: Ik heb een probleem met grenzen stellen.

Lateraal chunken

Soms heb je behoefte aan alternatieve of andere soortgelijke informatie. Deze kun je verkrijgen door ‘lateraal chunken’. Lateraal chunken doe je als volgt: eerst upchunken, dan downchunken. 

Voorbeeld: “Ik wil op vakantie naar Ibiza maar ik heb daar nu geen geld genoeg voor.”   Wat wil je bereiken met deze vakantie?: “lekker ontspannen”.  ‘Lekker ontspannen’ is het grotere perspectief, de upchunk, van ‘vakantie op Ibiza’.  Hoe kun je anders lekker ontspannen? Downchunk: “Logeren bij een goede vriend in Zeeuws-Vlaanderen.”  ‘Zeeuws-Vlaanderen’ is nu een lateraal chunk van ‘Ibiza’.

Vragen bij chunken:

Up:             Waar is dit een onderdeel van?  Wat is de intentie daarachter?

Down:       Kun je het specificeren?  Wat bedoel je exact?  Kun je een voorbeeld geven?

Lateraal:   Heb je andere voorbeelden?

MvO