Spring naar hoofd-inhoud

Van gedachte tot overtuiging

Gedachte

Door (VAKOG) waarnemingen/ervaringen bereikt informatie ons brein waar deze in het geheugen wordt opgeslagen (bewust of onbewust proces).
Het bewust oproepen of onbewust opkomen van deze informatie (ten gevolge van VAKOG-signalen/prikkels) zijn gedachten.
Men kan zijn gedachten de vrije loop laten: vrije associatie of mijmeren.
Men kan zijn gedachten bewust ergens op richten (onderwerp): concentratie of overdenken.

Mening / Opinie  -> Beoordeling

Als je het resultaat van overdenken persoonlijke betekenis geeft en naar buiten brengt, dan is er sprake van een mening of opinie.
Overdenken is een cognitief proces
Betekenis geven is een subjectieve waardebepaling op basis van cognitie en ervaring (binnen een context).
M.a.w.: een mening is een naar buiten gebrachte persoonlijke betekenisvolle waardebepaling of beoordeling.
Een oordeel* is een bewust gerichte mening: een naar buiten gebrachte waardebepaling of beoordeling (positief of negatief) op iets of iemand.

Overtuiging

Een overtuiging is een persoonlijke betekenisvolle waardebepaling /beoordeling met een dwingend karakter.
 

_________________________________________________________________________________________________________


Gedachte        =     persoonlijke informatie

Mening             =     persoonlijke informatie + betekenis + waardebepaling

Overtuiging    =    persoonlijke informatie + betekenis + waardebepaling + dwingend
 

* Oordeel:       Hoe plaats ik nu de positief bedoelde uitspraak: “Oordeel niet ! ” ?
                            Hier wordt m.i. niet mee bedoeld:  stop met overdenken, betekenis en waarde geven….    (iets wat schier onmogelijk is).

                            De boodschap van deze uitspraak is:
                            Het is vaak niet noodzakelijk, niet constructief of niet wenselijk om jouw (subjectieve) persoonlijke waardebepalingen / 
                            beoordelingen, gericht op of over iemand, te uiten.

MvO