Spring naar hoofd-inhoud

Wat je gelooft is waar

Wat je geloofd wordt waar

Ben jij een gevangene van je overtuigingen of stellen je overtuigingen je in staat om te bereiken wat je wilt bereiken?
Hoe vaak heb je jezelf in situaties horen zeggen: ik kan dit niet, ik ben slecht in dit soort dingen, succes is niet voor mij weggelegd….of heb je gedachten als: ik ben niet goed genoeg, ik ben te lelijk, te dik of te dun, ik ben niet geliefd…. of: ik moet perfect zijn, ik moet alles onder controle houden….etc.
Dit zijn overtuigingen die je sterk kunnen belemmeren.

Iedere overtuiging (ook de beperkende) is een persoonlijke, betekenisvolle en dwingende generalisatie die opgebouwd is rondom eigen waarden en die je gelooft, als waar ervaart.

Niet een situatie zelf (de feiten), maar je relatie ermee maakt dat je bijvoorbeeld iets als positief of als bezwarend ervaart. Jouw interpretatie, jouw kijk op de wereld (Model of the world, M.O.W) is bepalend voor jouw beleving. Jouw M.O.W. vindt voeding in eerdere ervaringen, aannames, overtuigingen. Jouw opgebouwde verzameling van overtuigingen bepaalt sterk jouw werkelijkheid.

Belemmerende overtuigingen in combinatie met nieuwe (onprettige) ervaringen bevestigen ons (negatieve) wereldbeeld. We hebben dan te maken met self-fulfilling-prophecies. We lopen hierdoor het risico af te glijden, gevangene te worden van onze eigen overtuigingen.

Hoe werkt dit?

  • Je maakt situaties mee, je doet ervaringen op.
  • Je overdenkt /interpreteert je ervaringen. Alle ervaringen en interpretaties worden opgeslagen in je onderbewuste en geëvalueerd in relatie tot eerdere ervaringen.
  • Door de verzameling van ervaringen ontstaat er een referentiekader een M.O.W.

Dit M.O.W. kan bol staan van overtuigingen, ook belemmerende/beperkende overtuigingen.

  • De situatie die je ervaart vanuit je M.O.W. vertaalt zich in gevoelens/emoties/ lichaamsgewaarwording.
  • Je reageert op basis van de gevoelens en lichaamssensaties. Je gevoelens sturen je gedrag. Een negatief gevoel leidt overwegend tot een ineffectieve reactie.
  • Het ineffectieve gedrag leidt niet tot het gewenste resultaat, waardoor je in je (negatieve) wereldbeeld wordt bevestigd:  ‘Zie je wel…

Wil je geen gevangene zijn?
Staar je dan niet blind op de (vervelende) situatie maar richt je op je eigen wereldbeeld.

  • Oordeel niet, neem enkel waar. Vertaal je beleving naar de feiten. Zo voorkom je dat je overtuigingen de situatie al meteen flink inkleuren.
  • Ga na wat jij met de feiten doet: wat denk je, voel je, hoe reageer je?  Je wordt hierdoor bewust van het effect van de feiten op jou.

Besef dat dit slechts een effect is, jij bent niet je negatieve gedachte , je gevoel van hinder of teleurstelling. Jij hebt de keuze of je/wel niet reageert als degene die iets overkomt, als slachtoffer.

  • Als je niet reageert als slachtoffer maar de verantwoordelijkheid neemt voor je respons, zul je positieve energie vrijmaken en positieve bekrachtigende overtuigingen bewerkstelligen.
  • Vanuit positieve overtuigingen en kracht leer je makkelijker keuzes maken en stappen zetten om dichter bij je doelen te komen.

Hoe meer je hier mee aan de slag gaat, hoe meer je beseft dat niet de situaties maar dat jouw relatie tot de situaties jouw ervaringen vormen. Een situatie kun je veelal niet veranderen, hoe je er op reageert wel. Wees geduldig, dit vergt oefening en tijd.

Oefen in het transformeren van slachtoffer naar creator en ervaar dat je dan meer en meer in staat bent je wereld in vrijheid passend in te richten.

‘Wij creëren de wereld in onze gedachten’ (Buddha)

MvO